Name Mobile No. Designation
श्री. देविदास पवार   आयुक्त
श्री. महेश देशमुख    अतिरिक्त आयुक्त
  उपायुक्त (प्रशा.)
  उपायुक्त (सामान्य)
श्री. इकबाल मोहम्मद इकहास मोहम्मद खान 9423132576 शहर अभियंता
श्री. महेश देशमुख 7030922864 पर्यावरण संवर्धन अधिकारी व कर मुल्यांकन नि संकलन अधिकारी
श्री अमित डेंगरे 7030922877 सिस्टम मॅनेजर
श्री डॉ. विशाल काळे 9223082699 वैद्यकिय आरोग्य अधिकारी
श्री अजय जाधव 7030922874 वैद्यकीय (स्वच्छता)
श्री रविंद्र पवार 7030922884 कार्यकारी अभियंता-१ 
डॉ. हेमंत ठाकरे 9890012507 मुख्यलेखाधिकारी
श्री देव 9890012507 मुख्यलेखा परिक्षक
श्री वाघाळे  7030922867 सहा. संचालक नगर रचना
श्री अजय जाधव 7030922905 सहा. सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी
श्री मदन तांबेकर 7030922875 नगर सचिव विभाग
डॉ. अब्दुल राजीक 7030922876 (सेवा निवृत्त कंत्राटी नियुक्ती) शिक्षणाधिकारी / क्रीडा अधिकारी
श्री योगेश पिठे 7030922879 सांख्यिकी अधिकारी/सहा.आयुक्त झो.क्र.३
श्री.श्रीरंग तायडे 8888885457 उपअभियंता / सहा. आयुक्त झो. क्र. ४
श्री.हिसामुद्दीन काझी 7030922844 उपअभियंता / सहा. आयुक्त झो. क्र. ५
श्री श्रीकांत चव्हाण 7030922873 विधी अधिकारी / बाजार व परवाना
श्री भुषण पुसतकर 7030922880 जनसंपर्क अधिकारी /सहा.आयुक्त झो.क्र.१
श्री डी. बी. शिंदे 7030922119 समाज वि. अधिकारी
श्री एम. बी. राऊत 7030922896 उद्यान अधिक्षक / सहा अभियंता
श्रीमती लिना अकोलकर 9823447357 कार्यालय अधिक्षक
श्री मंगेश जाधव 7030922904 भांडार अधिक्षक
श्री शिवा आडे 7030922869 अग्निशम अधिक्षक
सै. अनवर सै अकबर 9923104399 प्रमुख अग्निशमन विभाग
श्री अजय बन्सेले 7030922866 अतिक्रमण पथक प्रमुख
श्री सचिन बोंन्दे 7030922902 सहा. पशुशल्य चिकित्सक
श्री प्रल्हाद चव्हाण 7030922898 वरिष्ठ लिपीक (आ. स्वच्छता)
श्री. जितेंद्र श्रीवास्तव 8888421861 सहा. क्षेत्रीय अधिकारी -१
श्री बी.एम. जोगी 7030922910 सहा. क्षेत्रीय अधिकारी -२
श्री नरेंद्र देवरनकर 7030922972 सहा. क्षेत्रीय अधिकारी -३
श्री अशोक बारांगुळे 9881484437 सहा. क्षेत्रीय अधिकारी -४
श्री संजय गंगात्रे 7030922909 सहा. अधिक्षक (सेवा निवृत्त कंत्राटी नियुक्ती)कर संकलन विभाग
श्री एस. एस. टोपरे 7030922886 अभियंता/उपअभियंता (विद्युत)
श्री पी. व्ही. इंगोले 7030922887 उपअभियंता, झोन क्र. १
श्री सुहास चव्हाण 7030922860 उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता. २
श्री बि.के. तिरपुडे 7030922883 उपअभियंता झोन क्र.३
श्री श्रीरंग तायडे 7030940244 उपअभियंता झोन क्र. ४
श्री डि. के. सामरे 7030922916 स्वास्थ निरिक्षक
कु. एस. आर. गुल्हाणे 7030922915 स्वास्थ निरिक्षक
श्री मनिष हडाले 7030922921 स्वास्थ निरिक्षक
श्री एस. आर. डवरे 7030922125 स्वास्थ निरिक्षक
श्री आर. के. राठोड 7030922924 स्वास्थ निरिक्षक
श्री पी. जे. गावनेर 7030922928 स्वास्थ निरिक्षक
श्री आर. के. डिक्याव 7030922932 स्वास्थ निरिक्षक
श्री एस. आर. कुलकर्णी 7030922933 स्वास्थ निरिक्षक
श्री डी. एन. कलोसे 7030922934 स्वास्थ निरिक्षक
श्री ए. जी. पाटील 7030940236 स्वास्थ निरिक्षक
श्री एस. ए. शेख 7030940254 स्वास्थ निरिक्षक
श्री व्ही. एस. बुरे 7030922940 स्वास्थ निरिक्षक
श्री एस. डी. चोरपगार 7030922942 स्वास्थ निरिक्षक
श्री दिपक सांगेले 7030922943 स्वास्थ निरिक्षक
श्री छोटु पछेल 7030922950 स्वास्थ निरिक्षक
श्री विनोद टांक 7030922951 स्वास्थ निरिक्षक
श्री अनिल गोहर 7030922953 स्वास्थ निरिक्षक
श्री दिनेश निंधाने 7030922954 स्वास्थ निरिक्षक
श्री के. आर. हडाले 7030922959 स्वास्थ निरिक्षक
श्री शुभम चोमडे 7030922960 स्वास्थ निरिक्षक
श्री विकी जेदे 7030922971 प्रभारी स्वास्थ निरिक्षक
मिथुन उसरे 7030940237 प्रभारी स्वास्थ निरिक्षक
डॉ. श्वेता बोके 7030940240 शहर समन्वयक (स्व. भा. अभियान)