Sr.no विभाग डाऊनलोड
1प्रकाश विभागडाऊनलोड
2पर्यावरण विभागडाऊनलोड
3सांख्यिकीय विभागडाऊनलोड
4कर विभागडाऊनलोड
5महिला व बाल विकास विभागडाऊनलोड
6प्रभाग कार्यालय १ (कृष्णानगर)डाऊनलोड
7नगरसचिव विभागडाऊनलोड
8अभिलेखागार विभागडाऊनलोड
9जनसंपर्क विभागडाऊनलोड
10नागरि सुविधा केंद्रडाऊनलोड
11कार्यकारी अभियंता १- बांधकामडाऊनलोड
12अग्निशमन विभागडाऊनलोड
13Computer Departmentडाऊनलोड
14सामान्य प्रशासन विभागडाऊनलोड
15अकाउंट विभागडाऊनलोड
16सहाय्यक संचालक नगर रचना विभागडाऊनलोड
17मुख्यलेखापरिक्षण विभागडाऊनलोड
18शहर अभियंताडाऊनलोड
19शिक्षणाधिकारीडाऊनलोड
20कार्यकारी अभियंता -२डाऊनलोड
21निवडणुक विभागडाऊनलोड
22उद्यान विभागडाऊनलोड
23Dastur Nagar Zone 3डाऊनलोड
24सार्वजनिक आरोग्य विभागडाऊनलोड
25बाजार परवाना विभागडाऊनलोड
26स्वच्छता विभागडाऊनलोड
27समाजविकास विभागडाऊनलोड
28भांडार विभागडाऊनलोड
29पशुवैद्यकीय विभागडाऊनलोड
30महिला व बालविकास विभागडाऊनलोड
31मध्य झोन क्र. २ (राजापेठ )डाऊनलोड
32दक्षिण प्रभाग झोन क्र. ४(बडनेरा )डाऊनलोड
33पश्चिम प्रभाग झोन क्र. ५(भाजीबाजार )डाऊनलोड
34NULM विभागडाउनलोड