Sr.no विषय डाऊनलोड
Sr.noविषयडाऊनलोड
1सूचना (इंग्लिश)डाऊनलोड
2सूचना (मराठी)डाऊनलोड
3प्रारूप विकास आराखडाडाऊनलोड
3.100AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09- PAGE NO 1डाऊनलोड
3.200AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09- PAGE NO 2डाऊनलोड
3.300AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 1डाऊनलोड
3.400AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 2डाऊनलोड
3.500AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 3डाऊनलोड
3.600AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 4डाऊनलोड
3.700AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 5डाऊनलोड
3.800AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 6डाऊनलोड
3.900AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 7डाऊनलोड
3.100AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 8डाऊनलोड
3.1100AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 9डाऊनलोड
3.1200AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 10डाऊनलोड
3.1300AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 11डाऊनलोड
3.1400AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 12डाऊनलोड
3.1500AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 13डाऊनलोड
3.1600AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 14डाऊनलोड
3.1700AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 15डाऊनलोड
3.1800AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 16डाऊनलोड
4प्रारूप विकास आराखडा अहवालडाऊनलोड
5हरकत /सुचनेचा नमुनाडाऊनलोड
विकास आराखड्यात सुधारणाडाऊनलोड
विकास योजना (जुनी)तपशील
1चित्र 1पहा
2चित्र 2पहा
3चित्र 3पहा
4चित्र 4पहा