AMC Election Related Lists & Other DetailsElection Voter List View DetailsWard Map Details
सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी-२०२२करिता प्रभाग निहाय आरक्षण सोडत दि. २९/०७/२०२२View
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 1ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 2ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 3ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 4ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 5ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 6ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 7ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 8ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 9ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 10ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 11ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 12ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 13ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 14ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 15ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 16viewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 17ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 18ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 19ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 20ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 21ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 22ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 23ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 24viewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 25ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 26ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 27ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 28ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 29ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 30ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 31ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 32ViewView
अंतिम मतदार यादी प्रभाग क्र. 33ViewView
प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी-२०२२View
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या निवडणूक प्रभागांचे आरक्षण अधिसूचितView
जाहीर सुचना:- सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी अनुसुचित जाती(महिला),अनुसुचित जमाती(महिला) व सर्वसाधारण महिलासाठी आरक्षण निश्चित बाबतView
अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचनाView
अंतिम नकाशाView
अंतिम प्रभाग रचना अंतिम परिशिष्‍ट 1View
अंतिम प्रभाग रचना अंतिम परिशिष्‍ट 3View
अंतिम प्रभाग रचना अंतिम परिशिष्‍ट 4View
AMC Ward Formation MapView
AMC Ward Description/ प्रभागाची व्याप्तीView